رنگ در عکاسی

رنگ در عکاسی

رنگ در عکاسی
شناخت رنگها گامی ساده و ضروری برای ترکیب بندی بهتر در عکاسی است. عکاسی مطالعه نور است و نور رنگی است! بنابر این بهتر است که دمای رنگها، چرخه رنگ و کاربردهای آن در عکسهایتان را بهتر بشناسید. رنگ قسمت بزرگی از یک طرح است و عکاسی هم استثنا نیست. رنگ هم یک اطلاعات بصری اساسی است و هم یک ابزار بسیار قوی برای ابراز کردن حس ها در تصویر. عکاســـی کـــه عکـــس رنگـــی مــیگیــرد مــیتوانــد بــا انتخــاب رنگهـاي معـین معنـا یـا حـالتی خاص به عکسهایش بدهد .ایـــن کـــا ر بـــه چنـــد طریـــق امکانپذیر است. عکـاس مـی توانـد سوژه را بـه دلیـل رنگـش انتخـاب کند. یـا اینکـه رنـگ کلـی عکـس را بـا اسـتفاده از فیلترهـاي رنگـی تقویت و یا تضعیف کند
دايره رنگ
دایره رنگ به ۱۲ بخش تقسیم می‌شود که از آن میان ۳ رنگ قرمز،‌آبی و زرد، رنگ اصلی است . اگر این سه رنگ را ازدایره رنگ بیرون بکشیم و درجای خود به یکدیگر وصل کنیم ، یک مثلث متساوی الضلاع به دست خواهیم آورد که رنگ قرمز در راس آن ، رنگ زرد در انتهای ضلع راست ورنگ آبی در انتهای ضلع چپ مثلث قرار می‌گیرد . این سه رنگ را رنگهای اصلی و درجه اول نامیده‌ایم.
سه پله رنگی که مابین رنگهای اصلی می‌بینید، در واقع نمایش تلاشی است که این رنگها برای نزدیک‌تر شدن به یکدیگر انجام می‌دهند. رنگ قرمز به تدریج با روشن‌تر شده به وسیله آمیزش با زرد و عبور از نارنجی و پرتقالی ‌بالاخره به زرد نزدیک می‌شود و رنگ زرد نیز به همین ترتیب با پذیرش پله به پله رنگ آبی و ایجاد طیفی از سبز و زنگاری به آبی نزدیک می‌شود و با همین روش رنگ آبی را قبول رنگ قرمز و ایجاد طیفی از کاربنی و بنفش بار دیگر به قرمز نزدیک می‌شود.
اتصال دایره میانی به ۳ طیف،‌ یک مثلث متساوی الاضلاع معکوس، از سه رنگ نارنجی،‌زنگاریو بادمجانی می‌سازد، که در اولی قرمز و زرد، در دومی زرد و آبی و در سومی آبی و قرمز تقریبا به یک میزان جلوه می‌کند. این مثلث دوم معکوس را رنگهای درجه دوم می‌نامیم.
شش رنگ باقی مانده در اطراف این دو مثلث در دایره رنگ،‌ رنگهای درجه سوم است که ترکیبهایی غیر منظم و نابرابر از تداخل دو رنگ اصلی است. این چرخه همان گردونه‌ای است که اگرآن را خوب یاد بگیرید می‌توانید از تمام دنیای رنگ عبور کنید.
مطمئن باشید هنوز هم ترکیب تازه‌ای وجود دارد و از آن رنگی متولد می‌شود که پیامی جدید داشته باشد. شاید که شما حامل این پیام باشید.
دمـای رنـگ
دمای رنگ با درجه کلوین بیان می شود و عبارتست از میزان حرارتی که باید به یک منبع جسم سیاه داده شود تا نوری یا خواص طیفی مشابه با آن رنگ ساطع نماید .
رنـگ هـای سـرد
نیمه آبی چرخه رنگ به عنوان رنگ های سرد شناخته شده که شامل آبی _ سبز و آبی _ بنفش می باشد .
نقاط قوت : این رنگ ها آرام و راحت هستند . این رنگ ممکن است به صورت غیر صمیمی و بی تکلف و ساده دیده شوند و برای انتخاب به عنوان پس زمینه مناسب هستند .
نقاط ضعف : این رنگ ها احساس منفعلانه داشته و ممکن است برای تصاویر گرافیکی قوی مناسب نباشد .
رنگ ها دارای مشخصه ای بنام سردی یا گرمی هستند . رنگی که ما می بینیم حاصل طول موج نور منعکس شده از رنگ است . طیف های قابل دیدن بین مادون قرمز ( در انتهای طرف گرم ) و فوق بنفش ( در انتهای طرف سرد ) قرار دارند .
رنگ های گرم نیمه قرمز چرخه رنگ ها به عنوان رنگ های گرم شناخته می شوند که شامل زرد _ سبز و قرمز _ بنفش می باشد .
نقاط قوت : این رنگ ها القاء کننده گرمی و راحتی هستند .
نقاط صعف : رنگ های گرم زیادی در تصویر باعث تضعیف برجستگی که باید در تصویر وجود داشته باشد می شود .
استفاده از رنگ ها براي به وجود اوردن تعادل و هامورموني در عکس ها
سه رنگ اصلی عبارتند از آبی، قرمز و زرد. یا به لحاظ فنی سیان، ماژنتا و زرد. هم چنین می دانیم که از ترکیب رنگ آبی با زرد، رنگ سبز؛ قرمز با آبی، رنگ بنفش؛ زرد با قرمز رنگ نارنجی و در نهایت از ترکیب این سه رنگ با هم، رنگ سیاه به دست می آید. در این حالت، به سه رنگ سبز، بنفش و نارنجی رنگ های فرعی گفته می شود که از ترکیب دو رنگ اصلی حاصل می شوند.
تعادل رنگی
ترکیب و هم نشینی رنگ های متفاوت می تواند احساسی از تعادل (آرامش) یا تنش (آشفتگی) در عکس های شما ایجاد کند. حس تعادل و آرامشی که در ساحل دریا به شما دست می دهد معمولا به خاطر تضادی است که میان رنگ آبی آسمان و دریا با رنگ طلایی-نارنجی شن ها ایجاد می گردد. در ادامه حالت هایی که به ایجاد تعادل رنگی در تصویر منجر می شود را با هم مرور خواهیم کرد:
الف) استفاده از رنگ های منوکروماتیک: اولین روش برای ایجاد تعادل و هارمونی رنگی در تصویر استفاده از رنگ های مونوکروماتیک است یعنی از استفاده از تن ها و پرده های یک رنگ واحد. برای این کار کافی است یک رنگ را از چرخه ی رنگی انتخاب کرده و با اضافه کردن سیاه یا سفید به آن تنالیته های مختلفی از آن ایجاد نمائید.
ب) استفاده از رنگ های مشابه: روش دوم برای رسیدن به هارمونی و تعادل رنگی استفاده از رنگ های مشابه است. در این حالت ما شاهد هم نشینی رنگ هایی هستیم که بر روی چرخه ی رنگ در مجاورت هم قرار دارند. این حالت اغلب در طبیعت یافت می شود اما نباید فراموش کرد که گاهی اوقات به علت شباهت و مجاورت زیاد رنگ ها، تصویر ممکن است فاقد کنتراست شده و اندکی مات و دلگیر به نظر آید.
ایجاد هارمونی رنگی از طریق رنگ های مشابه
ج) رنگ های مکمل: در این حالت تعادل رنگی از طریق هم نشینی رنگ هایی ایجاد می شود که بر روی چرخه ی رنگی در مقابل هم قرار دارند. در این حالت ما اغلب شاهد خلق تصویر پرکنتراست تر و سرزنده تری خواهیم بود هرچند ایجاد تعادل رنگی در این حالت نسبت به روش های قبلی کار دشوارتری خواهد بود.
ایجاد هارمونی رنگی از طریق رنگ های مکمل
د) رنگ های سه گانه: در این حالت برای ایجاد هارمونی رنگی شما باید نخست یک رنگ خاص را بر روی چرخه ی رنگی انتخاب کنید و سپس دو رنگ دیگر را به نحوی انتخاب کنید که از رنگ نخست به یک اندازه فاصله داشته باشند. در واقع در این حالت مثلث متساوی الاضلاعی بر روی چرخه ی رنگی تشکیل می شود. در این حالت نیز ما شاهد خلق تصاویری پرکنتراست و بانشاط خواهیم بود.
ایجاد هارمونی رنگی با استفاده از رنگ های سه گانه
هم نشینی و ترکیب رنگ ها
استفاده از رنگ های بسیار در تصویر می تواند گیج کننده باشد: در واقع در این حالت، چشم شما نمی تواند روی نقطه ی خاصی در تصویر متمرکز شود و در نتیجه تصویر در هم بر هم و مخدوش به نظر خواهد آمد. با این حال، این بدان معنی نیست که شما نمی توانید از گستره ی رنگی وسیعی در تصویرتان بهره بگیرید. اگر با خواص رنگ ها آشنایی کافی داشته باشید و به اندازه ی کافی دقت کنید، وجود رنگ های متعدد در تصویر شما نه تنها به ایجاد آشفتگی در نگاه و ذهن مخاطب منجر نمی شود بلکه می تواند به یک ویژگی مثبت بدل گردد.
تقویت رنگ ها
فراموش نکنید که رنگ های سیاه و سفید نیز می توانند بر ویژگی های رنگی تصویر تاثیرگذار باشند. اگر شما رنگ خاصی را در مقابل پس زمینه ای سفید قرار دهید، رنگ موردنظر مقداری از شفافیت خود را از دست داده و تا حدی گرفته و کدر به نظر برسد. جالب این جاست که اگر همان رنگ در مقابل پس زمینه ای سیاه قرار گیرد، نتیجه ای کاملا معکوس را به دنبال خواهد داشت یعنی رنگ شفاف تر و روشن تر به نظر خواهد رسید. توجه به این نکته در هنگام عکاسی پرتره و تبلیغاتی می تواند به شما در گرفتن عکس های بهتر کمک کند.
اشباع رنگی
به خاطر داشته باشید که کم کردن اشباع و غلظت رنگ، می تواند به ایجاد حسی از آرامش، سکون و وقار در تصویر شما منجر گردد. در حالی که بالا بردن درجه اشباع رنگی در نقطه مقابل حسی از سرزندگی و پویایی به تصویر خواهد بخشید. البته به خاطر داشته باشید که زیاده روی در بالا بردن اشباع رنگی می تواند به خلق تصایری غیرواقعی و کارتونی منجر گردد.
نماد رنگ ها چيست
قرمــــــز مهــــــاجمتــــــرین و استیلاجوترین رنـگ طیـف نـور ودرعین حال فعـال و مهـیج اسـت .بنـــــابراین اســـــتفاده از آن درآگهی هـاي تبلیغـاتی، جلـد کتـاب و پوســـترها بـــه طـــرز مـــؤثري جلــبتوجــه خواهــد کــرد . رنــگ قرمـز مشـابه خـون و آتـش اسـت و خطــر را مــیرســاند (علایــم راهنمـایی و راننـدگی معمـولاً بـهرنـگ قرمـز هسـتند ) و نیـز نمـادقهــر و انقــلاب وتنــدخویی اســت .رنـگ آبـی در نقطـه مقابـل رنـگقرمــز قــرار دارد و غیرفعــالتــرین رنـــگهـــا و در عـــین حـــالآرامـبخش اسـت. شـاید انسـان رابه یاد آب و آسمان میاندازد.رنــگ زرد نشــاندهنــده کیفیــات گونـاگون اسـت: از یـک طـرف بـااحساسات مطبـوعی چـون دیـدنخورشــید ، گرمــی بهــار و طــراوت قــرین اســت و از ســوي دیگــرنشــانه تــرس و بیمــاري اســت .
مــثلاً مــی گــوییم فــلان کــودك زردنبـو اسـت. رنـگ نـارنجی کـه درحــد فاصــل زرد و قرمــز قــراردارد، گرمـــی آن از قرمـــز کـــه رنگــی اســت داغ، کمتــر و از زرد کــه رنگــی گــرم اســت ، قــدري بیشتر است. رنـگ نـارنجی خـزا ن
را تـــداعی مـــیکنـــد. قهـــوهاي نمایشـگر زمینــی بــودن، خـزان وبرگریـــزان، آرامـــش و صـــفا ومیانســال بــودن اســت. ســبز کــهرنــگ مســلط طبیعـــت اســـت ،کمتر از سایر رنـگ هـا تصـنعی بـه نظر میرسد. ایـن رنـگ نـه فعـال اســت نــه غیرفعــال، نــه داغ نــه سرد، نه غالب و نـه مغلـوب، بلکـه رنگــی اســت طبیعــی و ســ بک .بنفش برحسب زیـاد بـودن عنصـر
قرمـز یـا آبـی آن مـی توانـد فعـال یـا غیرفعــال باشـد. سـفید نشـانه پاکی و معصـومیت و سـیاه نشـانه مــرگ اســت . بــه خــاطر داشــتهباشید با کمـک گـرفتن از خـواص ذکر شـده مـی توانیـد تأثیرپـذیري عکسهایتان را افزایش دهید