ژست عکاسی

ژست عکاسی

ژست عکاسی
پای پشتی باید زاویه ای ۹۰ درجه ای نسبت به دوربین داشته باشد و پای جلویی به سمت دوربین باشد.این حرکت نوع و طرز ایستادن مدل را بهتر می کند . وقتی پاها محکم و مستقیم به سمت دوربین قرار گرفته است، ژست حالتی از خشن دارد و این حس خوبی نیست که به بینده منتقل می شود
دست ها نباید زیاد در ژست عکاسی برجسته باشند باید طور یدر عکس قرار بگیرند که توجه زادی به انها نشود و بیشتر توجه بر روی چهره و به خصوص چشم ها باشد .
چشمان ایجاد کننده یا از بین برنده حسی که در حال ساختن آن بوده اید هستند. شما می توانید حالتی جذاب تر با پایین بردن چانه مدل خود ایجاد کنید زیرا با این کار اندازه چشمان را بزرکگ کنید . البته این در حالتی کار می کند که دهان و ابرو های مدل شما هم داستانی مشابه داشته باشند
اگر سر مدل کم مو است، از زاویه ای پایین تر عکس بگیرید تا مقدار کمتری از موهای او را نشان دهید و هرگز از نور(یا فلاش) بر روی موها استفاده نکنید.
اگر بینی مدل برزگ است از او بخواهید مستقیم به دوربین نگاه کند .
گوش های بزرگی دارد از او بخواهید سر خود را بچرخاند سپس با نورپردازی ان کوشش را محو کنید یا کم رنگ تر کنید
برای ازبین بردن چین چروک مدل نور به ان بتابانید و زمینه هایلات درست شودو صورت فرد را صاف تر نشان دهد
اگر مدل غبغب دارد کمی سرش را بالا بگیرد تا منطقه گردن او گسترده تر نشان داده شود نوردهی را از بالا قرار دهید تا زیر خط فک ها سایه ایجاد شود و منطقه زیر چانه را کمتر توجه جلب کند
اگر فرد داری چهره چاق است سر او را بچرخانید و از نمای سر رخ از او عکس بگیرید همچنین از فلاش اکسترنال استفاده کنید تا یک سمت چهره را روشن کنید.