ساخت کلیپ

ساخت کلیپ

ساخت کلیپ

 

 


از زوایا مختلف به سورژه خود نگاه کنید و فیلم را در ذهن خود تجسم کنید و بهترین و زیباترین زاویه را برای فیام برداری انتخاب کنید
از یک صحنه کلیپ های کوتاه در زاویه مخلف فیلم بگیرید این کار فیلم برداری شما را حرفه ای می کند
از این ترسید که تعداد فیلم های شما زیاد می شود و به این نکته توجه کنید که همه این ها با برنامه کامپیوتری ویرایش می شود
طرحی از کلیپ‌هایی تشکیل دهنده‌ی ویدئویتان رسم نمایید تا شروع، محتوا و انتهای فیلمتان معلوم کنید .
برای جلوگیری از لرزش دوربین از یک سه پایه استفاده کنید
دوربین را به دنبال سوژه به سرعت نچرخانید و دوربین را در جایی قرار دهید که همه سوژه های مورد نظر را در بر بگیرد
اگر می خواهید بر سوژه‌ی متحرکی مجدداً فوکوس کنید، فیلمبرداری را متوقف کرده، دوباره بر سوژه فوکوس کرده و کلیپ جدیدی را بگیرید
زوایه دور بین خود را در زمان های مختلف تغییر دهید و هر گز از یک زاویه فیلم برداری نکنید.
درهنگام فیلمبرداری زوم نکنید چون موجب افزایش اثر لرزش دوربین و کاهش فوکوس می شود
برای فیلم برداری با زوم برای سوژه یک لنز تله فوتو یا زاویه باز فیلم بگیرید
÷س ازپایان فیلم برداری فیلم و کلیپ های خود را ویرایش کنید برای تازه کارها این برنامه ها مناسب می باشد همچون Adobe Premiere Elements، Serid Movie Plus یا Apple iMovie استفاده کنید
کلیپ های خود را ویرایش کنید و سعی کنید مدت زمان ان کوتاه با شد اگر کلیپ باند بدون ویرایش داشته باشید کلیپ و فیلم شما کسل کننده می شود
اگر صحنه‌ی مهمی از فیلمتان طولانی هست آن را تقسیم بندی کنید و صحنه‌های کلوزآپ، فرعی و چشم گیر را در بینش بیفزاید .