راز گرفتن عکس زیبا از خانم ها

راز گرفتن عکس زیبا از خانم ها

راز گرفتن عکس زیبا از خانم ها

عکس انداختن از خانم ها کاری بسیار پیچیده است زیرا ان ها موجودات پیچیدهای می باشند و در عکس اولین چیزی که به ان توجه می کنند عیوب شکل ظاهرشان می باشد 

اکثر خانم ها به دنبال این هستند که در عکس مانند یک مدل با وقار باشند که این کار به مهارت و ذوق سلیقه یک عکاس بر می گردد
نکته کلیدی در عکاسی خانم ها این است که مطمئن شوید حالت های آنها واقعی است. اگر آنها می گویند
عموما خانم ها نقاط ضعف و عیب در صورت خود را بزرگنمایی می کنند بنابراینفبل از هر کاری به انها اعتماد به نفس بدهید و انها را تشویق به عکس انداختن کنید و پس از عکس گرفتن می توانید انها را روتوش کنید و رضایت انها را جلب کنید
به خانم ها لباس هایی که لاغر تر یا چاق تر نشان شان می دهد پیشنهاد کنید بپوشند و بیشتر تمرکز عکس را روی صورت انها بگذارید
لباس یقه هفت به بهتر و زیبا تر از دیگر یقه ها است چون گردن فرد بلندتر و لاغرتر نشان می دهد.
لباس روشن از لباس تیره بهتر است است زیرا به مراتب فرد را جوانتر نشان می دهد
زمان عکاسی از فرد بخواهید به بالا نگاه کند و حالت های دست و پا خود را تغییر دهد تا بهترین حالت عکس انداختن را بفهمید
از خانم ها ی چاق به جای گرفتن عکس تمام قد سعی کنید سرشانه انها عکس بگیرید از فرد بخواهیدصاف بایستد یا به سمت جلو متمایل شود در این وضعیت او آرامتر نشان داده می شود
و در اخر با یک روتوش کلی یک عکس زیبا به خانم ها ارائه دهید