تکنیک خاص در عکاسی پرتره

تکنیک خاص در عکاسی پرتره

تکنیک خاص در عکاسی پرتره

 


با نرم افزار فتوشاپ و ویرایش, ادیت و دستکاری عکس و حتی ترکیب دو عکس میتوانید با ادیت های خلاقانه, عکس های خود را به زیبایی تمام درست نمایید
اگر بافت بخش بزرگ و وپژه ای از عکس است آنرا آشکار کنید و بافت را بین موضوع و پس زمینه با هم هماهنگ نمایید و تطبیق دهید
در عکس های خود نور را افزایش دهید با افزایش نور می توانید برجستگی ها را بیشتر نمایید و نقایص را پوشش دهید .
ژست ها و فیگور های متفاوتی را انتخاب نمایید .ژست های متفاوتی را انتخاب نمایید و سعی در خاص بودن و زیبا بودن این ژست ها نمایید
استفاده از چیزهای بسیاری چون آینه ,شیشه ,آب و دیگر رفلکتورها برای ایجاد رفله در گرفتن یک پرتره انعکاس داده شده خیلی جذاب است .
استفاده از حرکت برای نشان دادن یک عملکرد حتی اگر یک پرتره را نسبت به موضوع کامل نشان ندهیدجالب توجه است. در قضایایی مانند این از شخص به عنوان وسیله ایجاد موضوع در کنار موضوع واقعی استفاده میکنیم.
از شخصی بخواهید که حرکات و کارهایی را انجام دهد که شما دوست داریدسپس اقدام به ثبت لحظه مناسب کنید.عکاسی خیابانی میتواند از ژانرهای مناسب این نوع عکاسی باشد.
استفاده از رنگهای پرجنب وجوش و متضاد باعث جذابیت وجلب توجه به بخشهایی از موضوع است. شما میتوانید از آرایش صورت ,لباس , و وسایل دیگر و لوازم رنگی خانه استفاده کنید.
سعی کنید در حالت طبیعی خود قرار بگیرد و و شکل مصنوعی نداشته باشید
اشیا و لوازم خاصی را انتخاب نمایید تا سبب خاص شدن عکس های شما شود